Xidmətlər – HR Consulting |
 
Bazar Ertəsi - Cümə9:00 - 18:00
Ofis ÜnvanıBakı, Cəfər Cabbarlı küçəsi 44,Caspian Plaza
Sosial səhifələrimiz
TƏQDİM ETDİYİMİZ XİDMƏTLƏR

Xidmətlərimiz

HR funksiyasının yaradılması
HR funksiyasının qurulması şirkətə kadr axtarışı və layiqli personalın seçilməsi mərhələsindəki mövcud boşluqları aradan qaldırmaq imkanı verəcəkdir. Bu təlim sayəsində ənənəvi kadr axtarışı təcrübələrindən daha çox, müasir bazarın tələblərinə cavab verən və kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə nail olunması, personalın daha düzgün iyerarxiyada təşkil olunmasını təmin edəcəkdir.
Əmək haqqının idarə edilməsi prosesinin qurulması
Əmək haqqının sabit hissəsinin hesablanması sisteminin idarə edilməsi (işçilərin bütün kateqoriyası üçün əməkhaqqının daimi hissəsini təyin edən mövcud sistemin icmalı), habelə işdən azad olunma, bir işdən digərinə köçürülmə ilə əlaqədar tənzimlənmələrin nizamlanması.
Həvəsləndirici amillər planının qurulması
Müəssisədə kadrların motivasiya sisteminin inkişafı, şirkətinin maksimum səmərəli iş prosesini təşkil etmək istəyən müasir menecer üçün prioritet bir vəzifədir.

HR transformasiya prosesinin qurulması və tətbiq edilməsi
Hər hansı bir şirkət bu gün HR tərəfindən verilən qərarlar zamanı uzunmüddətli perspektivdə şirkətin gələcəyini nəzərə almalıdır. Personalın daim təkmilləşdirilməsi, şirkətin dividentlərinin müxtəlif prizmalardan təhlil edilməsi kimi yeni səlahiyyətlər dairəsinə nüfuz edən HR tədricən insan potensialının inkişafı və yenidən qurulması yolu ilə biznes uğurlarını təmin etməli olan tərəfdaş rolunu oynaması.
Qreydinq sisteminin qurulması
Həm işəgötürənin, həm də işçinin maraqlarını nəzərə alan universal ödəmə üsulu tapmaq çox çətindir. Şirkət əmək haqqını daim öz məqsədlərini nəzərə alaraq, əmək haqqını ödəməyə çalışır, ancaq işçinin ayrılmaması üçün isə o da öz növbəsində mümkün qədər almağa çalışır. Məhz qreydinq sistemi arzu olunan əmək haqqını əmək fəaliyyəti məntiqi ilə ``əlaqələndirir``, habelə işçilərin motivasiyası ilə əlaqəli problemlərin həll olunmasına imkan verir.
HR strategiyasının yaradılması
Hər hansı bir şirkətin insan resurslarını idarəetmə sahəsində strategiyası biznesin ehtiyaclarına cavab verməlidir, çünki o, təşkilatın ümumi inkişaf strategiyası ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Bu strategiya işin ümumi görülmə qabiliyyətini, məqsəd və vəzifələrini, bu məqsəd və vəzifələrə nail olma üsullarını, planların işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini qiymətləndirmək üçün əmsallar və meyarları müəyyənləşdirir.